ΜΕΝΟΥ
Ναυλώσεις / Chartering

Aυτοί που θα θυμόμαστε πάντα... / The ones we will always remember.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΠΙΝΗΣ / ANTONIS PIPINIS

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΙΩΡΑ / KATERINA MARGIORA

Η ΔΙΠΛΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ / THE DOUBLE MURDER

STEFAN CREMER

Decor Image


18/01/2018   ===ATT CHARTERING DEPT===

NEW ORDERS
----------------------

BRAILA - SOUDA
3.000 MTS 10% MOLOO
BULK MAIZE ST ABT 49'
(4 DAYS PREADVISE)

1.250 / 1.000
BOFFERS
SYNA 3,75 PCT

VIEROW - 2 SPS GREECE
6.000 MTS 10% MOLOO
BULK WHEAT ST ABT 46' PLUS
500 MTS 10% MOLOO BULK RYE ST ABT 46' PMT
ANY FEB

4.000 / 1.500
BOFFERS
SYNA 3,75 PCT

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

Home : Ναυλώσεις / Chartering
SEARCH

 
CBOT

CBOT SOYBEAN MEAL FUTURES

CBOT WHEAT FUTURES

CBOT CORN FUTURES

CBOT SOYBEANS FUTURES

RSS

        

© 2018 - DIMITRIAKI S.A.

Registered / Physical and Mailing address 9 Vissarionos str 106 72 Athens Greece EU VAT no EL 094155231 Tel: 210 36 41 174-9 Fax: 210 36 41 103 E-mail: dimigr@dimitriaki.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | SEO - Protocol Online Marketing